may bom be boi hayward

Description

Tuy nhiên, báo Trung Quốc cũng không xem nhẹ Việt Nam khi đánh giá: “Bóng đá Việt Nam xếp hạng 172 thế giới năm 2006. Tuy nhiên sau khi rút kinh nghiệm, Việt Nam bắt đầu chú trọng đến công tác đào tạo trẻ và nhanh chóng tiến bộ. Đặc biệt trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam tiến bộ rất rõ rệt, đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam lọt vào top 12 và nhìn thấy cơ hội dự World Cup”.